• Duidelijker werkproces
    • Minder discussies op de werkvloer
    • Meer grip op de uitgaven in het DO
    • Eenvoudige communicatie naar huurders